Kontakt


Masáže - Šárka, Sportovní centrum Černovice
Černovice 110
43001 Chomutov
IČO:   69906416

živnostenský rejstřík

http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND&Action=Search&PRESVYBER=0&PODLE=subjekt&ICO=69906416&OBCHJM

=&ROLES=P&OKRES=&OBEC=&CASTOBCE=&ULICE=&COR=&COZ=&CDOM=&JMENO=&PRIJMENI

=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=1

Provozovna: Sportovní centrum Černovice (www.sportcernovice.cz)