Ochrana osobních údajů

července 14, 2023 publikoval Jindřich Novotný

Úvod

Respekt k soukromí a ochrana osobních údajů našich klientů a návštěvníků webových stránek je pro nás vždy na prvním místě. Proto jsme vytvořili tuto stránku, aby bylo jasné, jaké informace sbíráme, jak s nimi nakládáme a jak jsou chráněny. Tato stránka je věnována informacím o tom, jaká práva máte jako subjekt údajů a jak je můžete vykonávat. Záleží nám na tom, abyste se cítili bezpečně při používání našich služeb a při prohlížení našeho webu. V následujících odstavcích poskytneme podrobné a rozsáhlé informace o zásadách ochrany osobních údajů, které na našem webu dodržujeme.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze v nezbytné míře a v souladu s platnou legislativou. Může se jednat o údaje, které nám poskytnete sami při využívání našich služeb, například při vyplňování kontaktních formulářů nebo při komunikaci s námi. Sbíráme informace, jako jsou jméno, e-mail, telefonní číslo, a v případě objednávek i adresní údaje. Tyto informace používáme k zajištění kvalitních služeb, k odpovídání na vaše dotazy nebo k navazování obchodních vztahů. Vždy vás informujeme o tom, pro jaký účel konkrétní údaje sbíráme a zpracováváme.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s právními předpisy a na základě oprávněných zájmů. Přistupujeme k nim s maximální možnou pečlivostí a zabezpečením, aby nedošlo k jejich zneužití. Uchováváme je po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a následně jsou údaje bezpečně zlikvidovány. Při manipulaci s osobními údaji dbáme na to, aby byly chráněny před neautorizovaným přístupem, ztrátou či zničením. Implementovali jsme přiměřená technická a organizační opatření, která zajišťují ochranu shromážděných údajů.

Práva subjektů údajů

Máte právo vyžádat si informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, žádat o opravu nebo výmaz údajů, případně omezení zpracování. Také máte právo podat stížnost na zpracování vašich osobních údajů. Pokud se domníváte, že vaše práva jsou porušována, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pro výkon těchto práv či v případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mail [email protected].

Kontaktní informace

Jméno vlastníka: Tomáš Příhodný
Poštovní adresa: Gershonova 57/61, 326 00 Plzeň 3, Česká republika
E-mail: [email protected]

ochrana osobních údajů GDPR zpracování údajů soukromí

Váš komentář